Nejde mi prodloužit parkovací čas.

I can't extend the parking time.

Parkování v zónách placeného stání je omezeno na určitý maximální čas. Záleží na typu zóny, ve které parkujete. (např. max. doba stání v modré zóně jsou 3 hodiny). Po vyčerpání této doby Vám systém neumožní provést další platbu a parkování prodloužit.

Parking in paid parking zones is limited to a certain maximum time, which depends on the type of zone you park in. (eg. the maximum parking time in the blue zone is 3 hours). When this time is reached, the system will not allow you to make another payment and extend the parking time.