Co dělat, když jsem zaplatil za špatnou SPZ?

What should I do if I paid for the wrong number plate?

Proces nákupu parkovacího lístku prostřednictvím aplikace Citymove funguje stejně jako při nákupu lístku prostřednictvím parkovacího automatu na ulici. Pokud dojde k nesprávnému zaplacení parkovacího lístku z nedbalosti či nepozornosti uživatele, lístek nemůže být stornovaný a peníze nemohou být vráceny.

Doporučujeme, abyste si SPZ vozidel uložili do Vašeho profilu. Pokud máte více vozidel, tak využijte pojmenování SPZ vozidel dodatečným popisem.

The process of buying a parking ticket through the Citymove app works in the same way as buying a ticket through a parking meter on the street. If a parking ticket is incorrectly paid due to user negligence or inattention, the ticket cannot be cancelled and the money cannot be refunded.

We recommend that you save the license plates of the vehicles in your profile. If you have more than one vehicle, please use the additional description to name the license plates of the vehicles.