Co dělat, když jsem zaplatil za špatnou SPZ?

What should I do if I paid for the wrong number plate?

Proces nákupu parkovacího lístku prostřednictvím aplikace Citymove funguje stejně jako při nákupu lístku prostřednictvím parkovacího automatu na ulici. Parkovací lístek nemůže být stornovaný. Výhodou Citymove však je, že když už tato situace nastane, můžete své parkování předčasně ukončit.

Doporučujeme, abyste si SPZ vozidel uložili do Vašeho profilu. Pokud máte více vozidel, tak využijte pojmenování SPZ vozidel dodatečným popisem. Případně si k nim přidejte fotografii.

The process of purchasing a parking ticket through the Citymove app works in the same way as buying a ticket through an on-street parking meter. The parking ticket cannot be cancelled. However, the advantage of Citymove is that you can end your parking early once this situation has arisen. We recommend that you save the license plates of the vehicles in your profile.

If you have multiple cars, then take advantage of naming the license plates of the vehicles with an additional description. Alternatively, add a photo to your license plates.