Jak funguje kontrola zaplacení parkovného?

How the parking fee check works?

Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla.

Parking fee payment is checked automatically using a monitoring system based on the vehicle's registration plate (number plate/number plate).