Co dělat, pokud jsem zaplatil za delší období než potřebuji?

What if I have paid for a longer period than I need?

Proces nákupu parkovacího lístku prostřednictvím aplikace Citymove funguje stejně jako při nákupu lístku prostřednictvím parkovacího automatu na ulici. Pokud dojde k zaplacení parkovacího lístku na delší dobu, lístek nemůže být stornovaný nebo zkrácený a peníze nemohou být vráceny.

The process of purchasing a parking ticket through the Citymove app works in the same way as buying a ticket through an on-street parking meter. If a parking ticket is paid for a longer period of time, the ticket cannot be cancelled or shortened and the money cannot be refunded.