Co dělat, pokud jsem zaplatil za delší období než potřebuji?

What if I have paid for a longer period than I need?

Pokud zaplatíte za delší dobu, než potřebujete, můžete si parkování v aplikaci snadno zkrátit. Stačí kliknout na tlačítko "Ukončit parkování".

If you pay for more time than you need, you can easily shorten your parking in the app. Just click on the "End parking" button.