Chci změnit/vymazat údaje o registrační značce vozidla.

I want to change/delete vehicle licence plates.

Správu registračních značek můžete provádět v sekci Profil > Registrační značky

You can manage the license plates in the Profile > License plates section.