Co dělat, pokud jsem zaplatil před příjezdem do parkovací zóny, kde ale není volné místo pro zaparkování vozidla?

What should I do if I have paid before arriving in a parking zone where there is no parking space available?

Proces nákupu parkovacího lístku prostřednictvím aplikace Citymove funguje stejně jako při nákupu lístku prostřednictvím parkovacího automatu na ulici. Pokud dojde k zaplacení parkovacího lístku nemůže být lístek stornovaný a peníze nemohou být vráceny.

The process of purchasing a parking ticket through the Citymove app works in the same way as purchasing a ticket through an on-street parking meter. If a parking ticket is paid, the ticket cannot be cancelled and the money cannot be refunded.