Jak si mohu přidat / editovat registrační značky aut (SPZ)?

How do I add / edit my Vehicle licence plates?

Pro rychlejší placení za parkování je ideální si uložit registrační značky vašich vozidel. To je možné v „Profilu“ kliknutím na "Registrační značky (SPZ)". Pokud platíte parkování a střídáte více aut, můžete si ke každé SPZ přidat jméno, fotografii či poznámku – třeba typ auta, nebo jeho barvu, nebo zdali je firemní či osobní.

For faster parking payments, you can save the license plates of your vehicles. You can enter the license plates in the “Profile” by clicking “Vehicle license plates.” Suppose you alternate several cars when paying for parking. In that case, you can add a name, photo, or note to each license plate – e.g., the type of vehicle, its color, or whether it is a company or personal vehicle.