Jakým způsobem můžu v aplikaci Citymove platit za parkování?

How can I pay for parking in the Citymove app?

Nejprve si musíte ve svém profilu v sekci "Platební metody" přidat osobní kartu nebo pracovní kartu (např. CCS), případně obě. Poté si v sekci "Parkování" stačí vybrat místo, kde chcete zaplatit za parkovné, a v dolní části aplikace nad tlačítkem "Začít parkování" vybrat platební metodu, kterou chcete využít. Aplikace Vám při dalších platbách za parkování automaticky nabídne poslední použitou kartu.

First, you must add a personal card, business card (for example CCS), or both, in the Payment Methods section of your profile. Then, in the "Parking" section, select the location where you want to pay for parking and choose the payment method you want to use at the bottom of the app above the "Start Parking" button. The app will automatically offer you the last card you used when you make subsequent parking payments.