Jakým způsobem můžu v aplikaci Citymove platit za parkování?

How can I pay for parking in the Citymove app?

Po tom, co si ve svém profilu v sekci Platební karta přidáte svou kartu, bude se vám platba za parkovné strhávat vždy z této karty a nebude nutné kartu znovu zadávat či ověřovat.

Once you have added your card in the Payment Card section of your profile, your parking payment will always be charged to that card and you will not need to re-enter or verify your card.