Co dělat, když jsem zaplatil za nesprávnou zónu?

What to do if I paid for the wrong zone?

Proces nákupu parkovacího lístku prostřednictvím aplikace Citymove funguje stejně jako při nákupu lístku prostřednictvím parkovacího automatu na ulici. Pokud dojde k nesprávnému zaplacení parkovacího lístku z nedbalosti či nepozornosti uživatele, lístek nemůže být stornovaný a peníze nemohou být vráceny.

The process of purchasing a parking ticket through the Citymove app works in the same way as buying a ticket through an on-street parking meter. If a parking ticket is incorrectly paid due to user negligence or inattention, the ticket cannot be cancelled and the money cannot be refunded.