Co dělat, když jsem zaplatil za nesprávnou zónu?

What to do if I paid for the wrong zone?

Proces nákupu parkovacího lístku prostřednictvím aplikace Citymove funguje stejně jako při nákupu lístku prostřednictvím parkovacího automatu na ulici. Parkovací lístek nemůže být stornovaný. Výhodou Citymove však je, že když už tato situace nastane, můžete své parkování předčasně ukončit.

The process of purchasing a parking ticket through the Citymove app works in the same way as buying a ticket through an on-street parking meter. The parking ticket cannot be cancelled. However, the advantage of Citymove is that you can end your parking early once this situation has arisen.