Co mám dělat, pokud označení parkovacích zón v terénu neodpovídá údajům zobrazeným v aplikaci?

What happens if the parking zones on the street do not match the displayed zone in the app?

Může se stát, že Technická správa komunikací provede přeznačení placených zón rychleji v terénu, než v jejich informačním systému. V takové situaci se údaje v aplikaci oproti terénu mohou lišit. I v tomto případě můžete parkovné přes aplikaci Citymove bez obav zaplatit. Z vaší karty bude stržena správná částka, odpovídající příslušnému značení. Virtuální a fyzické parkovací hodiny jsou totiž synchronizovány okamžitě.

It may happen that the Technical Road Administration will re-label parking zones on the street faster than they update their information system. In this case, the data in the app may differ from what is displayed on the street. Even in this case, you can safely pay for the parking through the Citymove app. Your card will be charged the correct amount corresponding to the on-street layout as virtual and physical parking meters are synchronised instantly.