Proč mi nejde verifikovat platební karta?

Why can't I verify my payment card?

Citymove využívá platební bránu Comgate, kde probíhá verifikace platební karty stržením a okamžitým vrácením jedné koruny.

Pokud vám nejde karta do platební brány vložit, může to být z důvodu, že vaše karta má vydavatele mimo EU. Toto bývá případ některých karet Revolut, jak fyzických tak virtuálních nebo korporátních karet.

U karty musíte mít povolené transakce, které probíhají tzv. na dálku. Je nutné je mít povolené v nastavení platební karty, a to jak debetní, tak i kreditní. Používají se např. při rezervaci hotelu, nákupu v aplikacích taxislužeb nebo u opakovaných plateb, jako je např. předplatné.

Některé telefony Xiaomi mají problém při návratu z potvrzení platby v bankovní aplikaci. Toto může být způsobeno tím, že je telefon v úsporném režimu baterie a tady zavře aplikaci Citymove ve chvíli, kdy přejdete do jiné aplikace. Na řešení pracujeme.

Citymove uses the Comgate payment gateway. Verifying the payment card is made by charging and immediately returning 1 CZK.

If you cannot insert the card into the payment gateway, it may be because your card is issued by a company outside the EU. This is often the case with some Revolut cards, both physical and virtual or corporate cards.

You must have the card enabled for transactions that take place remotely. It is necessary to have them enabled in the payment card settings, both debit and credit. They are used, for example, when booking a hotel, making a purchase in taxi applications, or for recurring payments such as subscriptions.

Some Xiaomi phones have a problem when returning from a payment confirmation in the banking application. This can be caused by the phone being in battery saver mode and closing the Citymove app when you switch to another app. We are working on a solution.