Jak nahraju do aplikace novou platební kartu?

How can I add new payment card to Citymove?

V aplikaci přejděte do sekce Profil, kterou naleznete v pravém dolním rohu. Zde vyberte možnost Platební metody. V této sekci si můžete přidat jak osobní kartu, tak pracovní kartu.

In the app, go to the Profile section, which can be found in the bottom right corner. Here, select Payment Methods. In this section, you can add both a personal payment card and a business payment card.