Jak nahraju do aplikace novou platební kartu?

How can I add new payment card to Citymove?

V aplikaci přejděte do sekce Profil, kterou naleznete v pravém dolním rohu. Zde vyberte možnost Platební karta. Zde najdete možnost vložit platební kartu. Následně budete přesměrováni do platební brány Comgate, kde zadáte údaje o kartě a ověření proběhne zaplacením částky 1 Kč. Tato částka vám bude následně vrácena.

In the application, go to the Profile section, which you can find in the lower right corner. Here, select the Payment card option. Here you will find the option to insert a payment card. You will then be redirected to the Comgate payment gateway, where you will enter your card details, and the verification will take place by paying the amount of CZK 1. This amount will then be returned to you.