Jak nahraju do aplikace více karet?

How to upload multiple cards to the app?

Citymove vám nově umožňuje nahrát 2 karty, jednu platební kartu a jednu pracovní (např. CCS). Karty můžete přidat v sekci "Profil" - "Platební metody". V každé sekci (osobní/pracovní) však můžete mít pouze jednu kartu.

Citymove now allows you to upload two cards, one personal and one business card (for example CCS). You can add cards in the "Profile" - "Payment methods" section. However, you can only have one card in each section (1 payment card & 1 business card).