Proč je nutné ukládat kartu do aplikace?

Why is it necessary to save the card in the application?

Abyste mohli s aplikací Citymove platit parkovné, je nutné přidat platební kartu. To vám usnadní nákup, neboť vše pak bude probíhat již rychle na pár kliknutí. Vaše platební karta bude uložena v zabezpečeném prostředí banky přes platební bránu Stripe. K informacím o kartě nemá nikdo z Citymove ani Škoda X přístup.

You must add a payment card to pay parking fees using the Citymove app. This will make your purchase easier, as everything will be done quickly in just a few clicks. The Stripe payment gateway will store your payment card in a secure bank environment. No one from Citymove or Skoda X has access to your card information.