Parkujte v klidu, bez hlodajícího svědomí, zda náhodou nezabíráte vyhrazené místo, nebo zda máte dobře zaplaceno. Přinášíme přehled parkovacích značek a výklad dodatkových tabulek, se kterými se můžete v Praze setkat. A také tipy, jak pohodlně zaplatit a kde výhodně zaparkovat.

Zaparkovat v Praze zdarma, to je dnes opravdu výjimka. Sledujte proto pečlivě symboly a dodatkové tabulky u parkovacích značek. Níže přinášíme jejich podrobný přehled (a přidáváme i oficiální kód, pod kterým značku najdete v dopravním zákoně). Pro pohodlné parkování v Praze je důležité se vyznat v zónách placeného stání – s tím vám zase pomůže aplikace Citymove, díky níž máte zóny, jejich platnost, tarify i placení parkovného neustále na dlani.

Základní symboly pro parkování

Parkoviště. Písmeno „P“ na modrém pozadí bez další specifikace označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. (IP11a) Tato značka může být doplněna o piktogram auta, znázorňující způsob stání, který je na místě platnosti značky nutno dodržet. Konkrétně to je symbol auta z boku, který značí kolmé nebo šikmé stání (IP11b), a symbol auta zepředu, který značí podélné stání (IP11c).

Citymove: Parkovací značky
Zleva: parkovací značky IP11a, IP11b, IP11c

Další možností je pak symbol pro stání na chodníku – kolmé nebo šikmé (IP11d) či podélné (IP11e) nebo částečné kolmé či šikmé stání na chodníku (IP11f) a částečné podélné stání na chodníku (IP11g).

Citymove: Parkovací značky
Zleva: parkovací značky IP11d, IP11e, IP11f, IP11g

Vyhrazené parkoviště. Písmeno „P“ na modrém pozadí s nápisem „reservé“ (IP12). Piktogram či dodatková tabulka vyznačují, pro koho je vyhrazeno – může to být vozidlo s konkrétní registrační značkou, zásobování, parkovací stání pro elektromobily, vozy zaměstnanců firmy nebo vozidla řidičů z průkazem ZTP (piktogram vozíčkáře). I u této značky může být platnost značky časově vymezena dodatkovou tabulkou (např. v případě zásobování jen na ranní hodiny a posléze je zde parkování umožněno všem). Čtěte dodatkové tabulky, ať se zbytečně nepřipravíte o možnost pohodlného parkování.

Citymove: Parkovací značky
Parkovací značka IP12

Parkoviště

Kryté parkoviště či garáž značí „P“ na modrém pozadí s piktogramem stříšky. (IP13a) Někdy jsou doplněny o zákazovou značku, upřesňující výšku nebo i šířku vozidla – dávejte dobrý pozor, pokud jedete do garáže s dodávkou či offroadem nebo třeba nákladem na střeše.

Citymove: Parkovací značky
Parkovací značka IP13a
Tip: Polohu krytých parkovišť v Praze najdete v parkovací mapě aplikace Citymove. U mnohých z nich se rovnou zobrazuje i počet volných míst, cena a možnost zaplacení parkovného přímo v aplikaci. A také další vybavení, jako např. automyčka. Garáže s logem Mr. Parkit jsou cenově nejvýhodnější a lze je rezervovat předem v aplikaci.

Placená parkoviště jsou značena písmenem „P“ na modrém pozadí se symbolem parkovacího kotouče (IP13b). Dodatková tabulka určuje, jak dlouho zde můžete parkovat. Čas příjezdu nastavíte na parkovacím kotouči, viditelně umístěném na za čelním sklem vozu. Piktogram parkovacího automatu (IP13c) pak značí nutnost zaplacení parkovného v automatu (nebo třeba pomocí aplikace Citymove či jiné).

Citymove: parkovací značky
Zleva: parkovací značky IP13b a IP13c
Tip: Pokud parkovací kotouč nevlastníte, napište aspoň čas příjezdu na papírek a umístěte na palubní desku. Je to improvizace, ale policie většinou nemá problém ji uznat.

Zóny placeného stání jsou označeny značkou s písmenem „P“ a piktogramem automatu (IP13c) a dodatkovou tabulkou s barevným označením zóny a doplňkovými informacemi o době platnosti. V Praze existují tři barevné varianty zón (modrá rezidentská, fialová smíšená a oranžová návštěvnická). Tarify se liší podle typu zóny i oblasti.

Tip: V zónách zaplatíte parkovné v automatu (návštěvnické a smíšené zóny) nebo pomocí tzv. virtuálních parkovacích hodin, tedy aplikace, jakou je třeba Citymove (všechny zóny včetně modré). V Citymove si můžete kdykoli zobrazit přehlednou a aktuální mapu parkovacích zón. Po kliknutí na zónu ihned vidíte cenu parkovného i dobu platnosti zóny.

Parkoviště P+R (IP13d) znamená „park and ride“ a slouží k zaparkování vozu a dalšímu přesunou prostředkem hromadné dopravy. Najdeme je především na okraji městu u terminálů veřejné dopravy. Více o těchto parkovištích se dočtete v tomto článku. Pozor, parkoviště B+R (bike and ride) je určeno pouze pro jízdní kola (což poznáte podle stojanů či speciálních schránek).

Parkoviště K+R (IP13e) znamená doslova „kiss and ride“. Slouží pouze pro krátké zastavení a naložení či vyložení osob. Najdeme je často v blízkosti škol a školek, ale i divadel nebo třeba terminálů hromadné dopravy.

Citymove: parkovací značky
Zleva: parkovací značky IP13d a IP13e

Speciální parkovací místa

Parkovací stání pro tělesně postižené už jsme zmínili – je označeno piktogramem vozíčkáře a může (ale nemusí) být doplněno slovem „reservé“. Doplňuje ho také vodorovné značení s piktogramem vozíčkáře, často zvýrazněné modrou barvou. Zaparkovat neoprávněně na takovém místě je nejenže neetické, ale navíc můžete dostat nepříjemnou pokutu až 10 000 Kč.

Parkovací stání pro ženy najdeme v některých parkovacích domech nebo na velkých parkovištích u obchodních domů. Tato místa jsou označena speciální značkou (která může vypadat různě) a vodorovným značením ve formě piktogramu nebo barevného označení. Najdeme je často poblíž výtahu nebo vchodu do obchodního domu a jsou tak umístěna proto, aby žena nemusela chodit sama přes celé parkoviště. Často tato místa bývají větší pro případ, že by řidička manipulovala s kočárkem nebo pomáhala vystupovat dětem. (Ne kvůli snadnějšímu manévrování, protože „ženy neumějí parkovat“ – to je mýtus.)

Parkovací stání pro auta s rodinami najdeme na podobných místech jako výše zmíněná stání pro ženy – třeba před obchodním domem IKEA. Jsou také označená barvou a piktogramem a slouží pro rodiče s dětmi, kteří potřebují kolem vozu více místa na manipulaci s kočárkem nebo usazování dětí do sedaček.

Citymove: parkovací značky
Zleva: parkovací značky pro tělesně postižené, pro rodiny a pro ženy
Tip: Parkování na místech pro ženy a rodiny není upraveno zákonem a zaparkovat na nich tedy může kdokoli. Buďte ale solidární a nechte tato místa volná pro ty, kteří je skutečně ocení.

Je pro vás parkování v Praze pořád tak trochu „vyšší dívčí“? Nebo si nejste jisti, zda využíváte všech možností, které Praha řidičům nabízí. Podívejte se třeba na náš článek s tipy na parkování v Praze. Nebo si rovnou stáhněte Citymove a objevujte možnosti parkování přímo během vašich jízd.