Moje poloha GPS je nepřesná.

My GPS location is inaccurate.

Stejně jako každá jiná aplikace, která využívá služby určování polohy, funguje aplikace citymove lépe, pokud jsou vaše služby wifi zapnuty, i když nejste připojeni k žádné síti.

Turn on your wifi. Like any app that uses location services, citymove works better if your wifi services are on, even if you are not connected to any network.