Jak si můžu změnit jazyk v aplikaci Citymove?

How do I change the language in the Citymove app?

Aplikace je dostupná ve dvou jazycích: čeština a angličtina. Jazyk se automaticky nastaví podle jazyka telefonu. Pokud je čeština jako primární jazyk Vašeho telefonu, aplikace bude také v češtině. Totéž platí i pro angličtinu.

Pokud máte v telefonu nastavený jiný jazyk než češtinu nebo angličtinu, aplikace bude v angličtině. Avšak, pokud budete mít váš rodný jazyk jako primární, a češtinu si dáte jako sekundární, bude aplikace v češtině.
 

The app is available in two languages: Czech and English. The language is automatically configured based on the phone language. If Czech is your phone’s primary language, the app will also be in Czech. The same applies for English.

If you have a language other than Czech or English set up on your phone, the app will be in English. However, if you have your native language as your primary language and Czech as your secondary language, the app will be in Czech.