Jak si přidat CCS kartu do aplikace?

How to add the CCS card to the app?

V pravém dolním rohu v aplikaci klikněte na “Profil” a pak na položku “Platební metody”. Zde máte možnost přidat osobní nebo pracovní kartu, zvolíte tedy možnost pracovní a přidáte kartu CCS. Citymove momentálně umožňuje spárování uživatelského účtu pouze s jednou platební kartou a jednou pracovní kartou.

Pro přidání CCS karty budete potřebovat CVV kód. Ten získá odpovědná osoba z vaší firmy v zákaznickém servisu CCS (detailní postup zde).

In the app's bottom right corner, click "Profile" and then "Payment Methods". Here, you can add a personal or business card, so choose the business option and add a CCS card. Citymove currently only allows you to pair a user account with one payment card and one CCS card.

You will need a CVV code to add a CCS card. This will be obtained by the person responsible for your company's CCS customer service (detailed procedure here).