Jak si přidat CCS kartu do aplikace?

How to add the CCS card to the app?

V pravém dolním rohu v aplikaci klikněte na “Profil” a pak na položku “Platební karta”. V ní máte možnost přidat novou kartu nebo nahradit tu stávající. V obou případech se aplikace zeptá, jestli chcete přidat kartu CCS nebo standardní platební kartu (kreditní nebo debetní). Přidáním nové karty se nahradí karta stará. Citymove momentálně umožňuje spárování uživatelského účtu pouze s jednou kartou.

In the app's bottom right corner, click "Profile" and then "Payment card". There, you can add a new card or replace an existing one. In either case, the app will ask if you want to add a CCS or standard payment card (credit or debit). Adding a new card will replace the old card. Citymove currently only allows you to pair a user account with one card.