Co když mi nejde kartou CCS platit?‍

What if I can't pay with my CCS card?

  1. Ujistěte se prosím, že máte poslední verzi aplikace, a případně ji aktualizujte
  2. Zkontrolujte, že je vaše CCS karta platná, a že jste do aplikace správně opsali její číslo
  3. Ujistěte se, že platby parkovného jsou na vaší CCS kartě povolené oprávněnou osobou z vaší firmy

  1. Please make sure you have the latest version of the app and update it if necessary
  2. Check that your CCS card is valid and that you have correctly copied the card number into the app
  3. Make sure that parking payments are authorised on your CCS card by an authorised person from your company