Letos přibylo v aplikaci několik novinek. V tomto článku si je projdeme a zároveň vám zcela transparentně vysvětlíme, proč jsme se pro ně rozhodli.

Od ledna si můžete do Citymove nahrát kartu CCS a parkovat s ní. Pro firmy je to ideální řešení. Hodně uživatelů ale chtělo vedle pracovního parkování aplikaci využívat i na soukromé parkování. Tak jsme vyvinuli administraci, která umožňuje nahrání dvou karet a jejich přepínání.

Kromě možnosti prodloužit parkování jsme přidali i funkci předčasného ukončení nebo zkrácení parkování. Nové ovládání také umožňuje zvolit délku parkování i po kratších úsecích, klidně po minutách.

Abyste si mohli parkování zkracovat dle libosti, museli jsme přejít na systém předautorizace (blokace) plateb, kdy k platbě dojde až po ukončení parkování podle jeho reálné délky. Proto jsme museli změnit poskytovatele platební brány, který to umožňuje. Tím se stala společnost Stripe, jeden z celosvětově nejrozšířenějších a nejspolehlivějších poskytovatelů platebních řešení.

S výměnou brány však pro uživatele vznikla nutnost znovu nahrát platební kartu. Chápeme, že znovunahrání údajů může působit jako drobná nepříjemnost, ale nebyla jiná cesta. V Citymove žádná data o kartách neuchováváme a nemáme k nim přístup. Pouze se k nám od platební brány dostává informace, zda byla karta přidána či nikoliv. 

Nově jsme také byli nuceni odebrat možnost nákupu jízdenek pro MHD platební kartou. Za každou transakci jsme platili poplatek, ale zároveň jsme od dopravního podniku měli drobnou provizi. I tak ale sotva pokryla poplatek za transakci. Bohužel však došlo ke změně podmínek ze strany dopravního podniku, který provizi tak výrazně zmenšil, že bychom nákup jízdenek museli dotovat. Proto jsme funkci odebrali a jako částečnou náhradu vrátili alespoň sms jízdenky.

Poslední novinkou je zavedení drobného servisního poplatku u parkování. Citymove funguje už pět let. Byla to první nativní aplikace na parkování v Praze, stejně jako první multimodální plánovač cest. To vyžadovalo obrovské množství technického vývoje a implementaci technologií, za které jsme platili vysoké měsíční poplatky. Průběžně jsme přicházeli s novými funkcemi a otevírali spolupráce s novými službami. 

Přesto byl Citymove vždy zdarma. Jediným pravidelným příjmem byly drobné provize z některých služeb, které však nepokryly ani zlomek nákladů na provoz aplikace. Už jen množství vývoje potřeba ke spuštění výše popsaných novinek nám ukázalo, že bezplatný model není udržitelný. Nemluvě o nákladech za zákaznickou podporu, marketingové kanály a další aktivity, kterými se vám snažíme používání Citymove zpříjemnit.

Proto jsme se rozhodli drobný poplatek zavést. Bude ve výši 10 % z ceny parkování, minimálně však 2 Kč. Pomůže nám to pokrýt náklady na provoz a Citymove vám bude moci sloužit i nadále. Dlouho jsme se mu vyhýbali, ale zcela zdarma fungovat dlouhodobě nelze. Věříme, že jeho zavedení pochopíte.