Pamatuje si aplikace, který z přihlašovacích způsobů používám?

Does the app remember which login method I use?

Ano, aplikace si pamatuje poslední způsob, kterým jste se do aplikace přihlašovali. Pokud se z Vašeho profilu odhlásíte a budete se chtít přihlásit zpět, aplikace Vám nabídne naposledy použitý způsob přihlášení.

Yes, the app remembers how you last logged in. If you log out of your profile and want to log back in, the app will offer you the last used login method.