MENU

Informace o Cookies

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií

Tato internetová stránka pod doménou www.citymove.cz a aplikace Citymove (souhrnně jen jako „Stránka“) je provozována společností Škoda X s.r.o., se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 05976359, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 274001 (dále jen „společnost Škoda X“ nebo „my“) za účelem poskytování služeb uživatelům („Uživatel“ nebo „Vy“) Stránky. 

Tato Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií („Informace“ nebo „Prohlášení“) vysvětluje, jak prostřednictvím webových technologií zpracováváme vaše osobní údaje. Další informace o zpracování osobních údajů v rámci projektu Citymove, včetně výčtu vašich práv a kontaktů pro zaslání žádostí a dotazů naleznete na https://www.citymove.app/cz/privacy-policy. 

Toto Prohlášení můžeme v průběhu času aktualizovat. Na Stránce budou uveřejněny jakékoliv změny tohoto Prohlášení a v případě podstatných změn budete upozorněn(a). 

Jaké webové technologie může webová stránka používat: 

COOKIES jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a které nám pomáhají sbírat údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám dovolují zejména ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám porozumět, která část naší Stránky je nejvyhledávanější a analyzovat chod Stránky. Cookies mohou pocházet od nás (tzv. „first party cookies“) nebo i od třetích stran, jejichž služby využíváme (tzv. „third party cookies“). Relační cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově zařízení do té doby, než se odhlásí z webové stránky nebo uzavře aplikaci (webový prohlížeč). 

PIXEL je počítačový kód, prostřednictvím kterého je možné sledovat uživatele a jeho chování na webových stránkách, kde je „pixel“ nasazený. Může se jednat o základní sledování, zda uživatel navštívil stránku, až po pokročilé sledování jako například přidání produktu do košíku, výběr produktu, odeslání formuláře atd. Pixel může poskytovat získané informace třetí straně - poskytovateli počítačového kódu. 

Používáme následující cookies a jim podobné technologie: 

SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM COOKIES

Pokud si nepřejete používání souborů cookies, můžete je deaktivovat pomocí nastavení vašeho prohlížeče. V některých prohlížečích můžete nastavit pravidla pro správu souborů cookie pro jednotlivé weby, což vám poskytne preciznější kontrolu nad vaším soukromím. Upozorňujeme však, že ne všechny prohlížeče napříč všemi platformami mohou tuto funkci podporovat. 

Výrobci prohlížečů poskytují nápovědu týkající se správy souborů cookie ve svých produktech. Níže naleznete relevantní odkazy na hlavní prohlížeče: 

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari (Desktop)
 • Safari (Mobile)
 • Android Browser
 • Opera • Opera Mobile

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Stránka zpracovává následující kategorie osobních údajů a informací o Vás: 

Údaje o užívání Stránky.

Můžeme zpracovávat údaje, jak používáte Stránku vaším počítačem, telefonem nebo jiným zařízením, kterým přistupujete na Stránku. Například můžeme zpracovávat:
 • Údaje o zařízení: hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení; 
 • Log: čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet; 
 • Lokační údaje: údaje o Vaší poloze získané různými technologiemi na určení polohy, jako jsou například GPS, Wi-Fi přístupové body nebo jiné senzory, které nám mohou poskytnout údaje o blízkých zařízeních; 
 • Jiné údaje: údaje o Vašem užívání Stránky, které můžeme zpracovávat, pokud navštívíte nebo použijete stránky nebo aplikace třetích stran ke spolupráci s námi, a údaje o tom, jakým způsobem interagujete s obsahem Stránky. 


Škoda X s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Prague 4, Czech Republic, www.skoda-x.cz

 • Zajištění funkčnosti internetové stránky. Zahrnuje základní funkce jako např. navigace stránky, přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky, rychlé načtení obsahu internetové stránky či ověření uživatele. Webová stránka nemůže správně fungovat bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné. 
 • Uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace nebo pro přiměřeně krátkou dobu. Zahrnuje zvýšení uživatelského komfortu tím, že si internetová stránka uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení obrazovky, souhlas s použitím cookies a další. 
 • Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami. Zahrnuje zvýšení uživatelského komfortu tím, že si spřízněné webové stránky uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení obrazovky, souhlas s použitím cookies a další. 
 • Měření návštěvnosti webových stránek. Analytické cookies vlastní (first party), které slouží k měření návštěvnosti a neobsahují unikátní identifikaci uživatele. 
 • Statistika a analýza chování uživatele. Zahrnuje vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny reporty, z kterých je možné dohledat subjekt údajů pomoci určité kombinace osobních údajů subjektu v interních databázích. 
 • Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi. Zahrnuje informování o produktech a službách společnosti Škoda X a jiných subjektů, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou dále použity pro zajištění provázanosti webů se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím.


Získané osobní údaje můžeme v zákonem dovolených případech spojovat s údaji o Vás a Vašich aktivitách z veřejných a veřejně dostupných zdrojů. 
 • IP ADRESA je unikátní číslo, které je přiděleno počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat je nutné znát IP adresu odesílatele a příjemce. 
 • ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A JEHO POPIS. Osobní údaje zpracováváme a využíváme pro následující účely: 
 • KATEGORIE ZPRACOVATELŮ NEBO PŘÍJEMCŮ, KTERÝM OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽEME 
 • POSKYTNOUT. Poskytnuté a získané osobní údaje můžeme v odůvodněných případech zpřístupnit dalším stranám, kterými jsou zejména: Marketingové agentury, Koncernové společnosti, Analytické a statistické společnosti. 
 • GOOGLE ANALYTICS. Tato Stránka využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), využívající cookies, jež umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Konkrétně Stránky využívají následující moduly: 
 • Google Analytics - Monitorování stavu a výkonu účtu, souhrnné informace o přehledech publika, aktivní uživatelé, průzkumník uživatelů, publika ve službě Analytics, kvalita návštěvy, pravděpodobnost konverze, přehledy srovnávání, demografické údaje a zájmy, přehled toku uživatelů, přehledy Adwords; 
 • DoubleClick Digital Marketing - Integrace Doublecklick Campaign Manager, aktivace remarketingu a funkcí přehledů inzerce v analytics, optimalizace marketingu v obsahové síti, optimalizace marketingu ve vyhledávačích, rychlost webu; Škoda X s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Prague 4, Czech Republic, www.skoda-x.cz
 • AdSense - Služba AdSense v Analytics, seskupení obsahu, vyhledávání na webu, události, přehled toku chování, vytváření a správa cílů, tok k cíli, atribuce, přehledy akvizic, chování uživatele. 

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) mohou být přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech, a to na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Informace používáme pro účely vyhodnocování užívání Stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na Stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies jak je popsáno výše nebo změnit příslušné nastavení ve vašem prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. 

Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na všech webech, navštivte prosím: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na 

https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

FACEBOOK. Tato Stránka využívá analytické cookies, pixely a jiné technologie společnosti Facebook, Inc. (dále jen „Facebook“), umožňující shromažďování nebo získávání informací ze Stránky, dalších webů a jiných míst na internetu, přičemž tyto informace může Facebook využívat k poskytování služeb měření a zacílení reklam. Prostřednictvím odvolání souhlasu se sběrem cookies nebo zákazu sběru cookies v prohlížeči, můžete ukončit shromažďování a využívaní informací jejich prostřednictvím ze strany společnosti Facebook, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této Stránky. 

Hotjar – detailní info naleznete na https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information 

DALŠÍ SUBJEKTY. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu a za zákonem stanovených podmínek poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení. 

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přímo od Vás. 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

V rámci uvedeného zpracování mohou být Vaše osobní údaje předávané do následujících třetích zemí, tj. zemí mimo Evropský hospodářský prosto: 

V rámci služby Google Analytics a/nebo využívání analytických cookies a dalších výše popsaných webových technologií ze strany společnosti Facebook může docházet k předávní Vašich osobních údajů na serverová úložiště ve Spojených státech amerických. Takové předání je založeno na tzv. standardních smluvních doložkách, jejichž kopii si můžete vyžádat. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek. 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JENŽ SE VÁS MŮŽE PRÁVNĚ NEBO JINAK VÝZNAMNĚ DOTÝKAT.

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází. Škoda X s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Prague 4, Czech Republic, www.skoda-x.cz


OSTATNÍ INFORMACE

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. 

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích internetových stránek, na které vedou 

hypertextové odkazy na Stránce. Neneseme odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů na externích stránkách. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány jako služba uživateli a jsou přístupné na Vaše vlastní nebezpečí. 

Abychom zajistili maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo před neoprávněnými změnami, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme vhodná organizační a technická opatření zahrnující fyzické, elektronické a řídící postupy k ochraně a zajištění informací, které o Vás shromažďujeme prostřednictvím této webové stránky. Vaše citlivé informace a / nebo osobní údaje, které jste zadali na našich webových stránkách, jsou šifrovány a chráněny certifikátem SSL. Navzdory výše uvedeným opatřením nemůžeme zaručit, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí, pokud jsou Vámi přeneseny nebo pokud budete s Vašimi osobními údaji sami zacházet nezabezpečeným způsobem.