Ověření vašeho ŠKODA ID e-mailu proběhlo úspěšně.
Verification of your ŠKODA ID email was successful.