Live Public transport data

Live positions of public transport vehicles on the map

The data about current positions of Pragues buses, trams and trains are being gathered from GPS sensors in the vehicles. The data are sent every 15 seconds. In between the intervals, the app predicts vehicle's current position and every 15 seconds, new current positions are received and the position of the vehicle on the map is adjusted. By tapping the live vehicle pin on the map, the app shows the route of the connection and also list of stops on the route. In order to limit the amount of data that is being downloaded by your phone, only vehicles in the diameter of 2 kms around the center of the map are shown. The live positions data are provided by PID (Pražská integrovaná doprava).

Live departure times in route detail

Based on the gathered info about current positions of public transport vehicles, the app shows actual predicted departure times in the detail of each route. The times of departures may therefore vary from the departure times given by an official timetable.

Často kladené otázky

Frequently asked questions

Pokouším se zakoupit lístek na veřejnou dopravu, ale SMS jízdenka nepřichází.
I'm trying to buy a ticket for public transport, but the SMS ticket doesn't come.

SMS jízdenku můžete získat pouze se SIM kartou českých operátorů a zároveň je nutné mít aktivovanou službu Premium SMS. V případě jakýchkoliv problémů s SMS jízdenkou se prosím obraťe na Dopravní podnik hlavního města Prahy pomocí kontaktního formuláře https://www.smsjizdenka.cz/MATicketsDPP.

You can get an SMS ticket only with a SIM card of Czech operators and you must also have the Premium SMS service activated. In case of any problems with the SMS ticket, please contact the Prague Public Transit Company using the online form at https://www.smsjizdenka.cz/MATicketsDPP.

Kde všude platí lístek na veřejenou dopravu koupený přes aplikaci Citymove?
Where can I use the public transport ticket bought through the Citymove app?

SMS jízdenka platí jako přestupní na území Prahy, a to pouze v pásmu P (metro, tramvaje, autobusy MHD: linky č. 100–299 a 501–599, lanová dráha na Petřín). Neplatí v pásmu 0, B a ve vnějších tarifních pásmech. Neplatí ve vlacích ČD. Více informací o tarifních pásmech naleznete zde: https://pid.cz/tarifni-pojmy/tarifni-pasma-pid/.

The SMS ticket is valid as a transfer ticket in Prague, only in the P- tariff zone. (metro, trams, public bus lines nr. 100–299 a 501–599 and funicular to Petřín. It does not apply in the 0, B and in the external tariff zones. Does not apply to ČD trains. More information about tariff zones can be found here: https://pid.cz/tarifni-pojmy/tarifni-pasma-pid/.