"Live" pozice a odjezdy vozů

Aktuální pozice vozidel na mapě

Data o aktuálních pozicích autobusů, tramvají a vlaků Pražské integrované dopravy jsou získávána z GPS senzorů instalovaných ve vozidlech. Informace jsou z vozidel získávány v intervalu 15 vteřin. V době mezi intervaly aplikace dopočítává předpokládanou pozici vozu a každých 15 vteřin dojde k načtení nové, reálné pozice vozu. Kliknutím na živý spoj se v mapě vykreslí trasa spoje a zobrazí se seznam zastávek, jimiž spoj projíždí. Z důvodu omezení přenosu velkého množství dat se načítají aktuální pozice vozidel MHD pouze v okruhu 2 km od středu mapy.

Aktuální odjezdové časy v detailu spojení

Dle získaných dat o aktuálních pozicích vozů MHD aplikace zobrazuje v detailu vyhledané trasy aktuální čas odjezdu vozu ze zastávky s ohledem na jeho aktuální pozici. Může se tedy stát, že čas odjezdu zobrazený v aplikaci nemusí odpovídat času odjezdu spoje uvedeného v jízdním řádu.

Často kladené otázky

Frequently asked questions

Pokouším se zakoupit lístek na veřejnou dopravu, ale SMS jízdenka nepřichází.
I'm trying to buy a ticket for public transport, but the SMS ticket doesn't come.

SMS jízdenku můžete získat pouze se SIM kartou českých operátorů a zároveň je nutné mít aktivovanou službu Premium SMS. V případě jakýchkoliv problémů s SMS jízdenkou se prosím obraťe na Dopravní podnik hlavního města Prahy pomocí kontaktního formuláře https://www.smsjizdenka.cz/MATicketsDPP.

You can get an SMS ticket only with a SIM card of Czech operators and you must also have the Premium SMS service activated. In case of any problems with the SMS ticket, please contact the Prague Public Transit Company using the online form at https://www.smsjizdenka.cz/MATicketsDPP.

Kde všude platí lístek na veřejenou dopravu koupený přes aplikaci Citymove?
Where can I use the public transport ticket bought through the Citymove app?

SMS jízdenka platí jako přestupní na území Prahy, a to pouze v pásmu P (metro, tramvaje, autobusy MHD: linky č. 100–299 a 501–599, lanová dráha na Petřín). Neplatí v pásmu 0, B a ve vnějších tarifních pásmech. Neplatí ve vlacích ČD. Více informací o tarifních pásmech naleznete zde: https://pid.cz/tarifni-pojmy/tarifni-pasma-pid/.

The SMS ticket is valid as a transfer ticket in Prague, only in the P- tariff zone. (metro, trams, public bus lines nr. 100–299 a 501–599 and funicular to Petřín. It does not apply in the 0, B and in the external tariff zones. Does not apply to ČD trains. More information about tariff zones can be found here: https://pid.cz/tarifni-pojmy/tarifni-pasma-pid/.