In case of problems with your payment, please contact MPLA support below. If you're having troubles with Citymove app (freezing, crashing etc.), please contact our support.

Často kladené otázky

Frequently asked questions

Potřebuji změnit/aktualizovat platební kartu pro platbu parkovného.
I need to change / update my credit card for parking payments.

Pokud vám vyexpirovala vaše platební karta pro platbu parkování, nebo si jednoduše přejete nahrát jinou, klikněte na tento odkaz https://card.mpla.io/#/magic a zadejte váš email, se kterým jste se registrovali do Citymove (uvidíte jej ve vašem profilu). Na zadaný email vám od zprostředkovatele plateb MPLA přijde email s „magickým linkem“ (pozor, může se stát, že e-mail skončí ve složce Reklamy nebo SPAM), který vás přesměruje do správy vašeho MPLA účtu, přes který probíhají v Citymove platby za parkování.

Zde přejděte přes hlavní menu

do sekce "Platební karty".

Klikněte na "Nová platební karta" a vyberte možnost Ověřit platební kartu.

Po ověření karty je nutné novou kartu nastavit jako primární. Vyberte tedy novou kartu a v detailu karty klikněte na tlačítko "Primární".

Následující platba za parkování již bude stržena z vaší nové karty.

Více informací naleznete zde:

If you need to edit your credit card information, use link https://card.mpla.io/#/magic and enter your email used to register with an MPLA partner. Your will receive an email with "magic link" that will redirect you to the MPLA virtual card management.

Go to the main menu

and pick option "Platební karta" (payment card) section.

Click on the button "Nová platební karta" (New payment card) at the bottom of the page. On the next page click on the button "Ověřit platební kartu" (Verify payment card).

After card verification you have to set the new card as primary. Open the new added card and click on "Primární" (primary).

The following parking payments will be paid from your new card.

More info you can find here:


Co když selhala má platba?
What if my payment fails?

Nejčastější příčinou bývá nedostatek prostředků na kartě nebo expirace karty zadané v aplikaci.
V těchto případech je potřeba přidat kartu s dostatkem prostředků do vašeho MPLA účtu. Zde najedete, jak na to: www.citymove.app/faqs/jak-nahraju-do-citymove-novou-platebni-kartu
Často pouhá výměna platební karty nepomůže a je nutné odpojit a znovu připojit MPLA účet. Zde najdete, jak na to: www.citymove.app/faqs/napojeni-pomoci-mpla-pan-cisla

Mezi další příčiny selhání platby může patřit:

  • Nastavení MO/TO limitů – vzdálené platby bez CVV kódu. Typicky jde o platby prováděné platební kartou uloženou v mobilních aplikacích, které některé banky oddělují od klasických internetových plateb. Aby platba proběhla v pořádku, je třeba zkontrolovat nastavení MO/TO limitů v internetovém bankovnictví, případně kontaktovat banku.
  • Karta nahlášená jako ztracená.

Pokud banka zamítne platbu, bohužel v systému nevidíme, jaký důvod byl za zamítnutím platby. Pro více informací je potřeba kontaktovat vaši banku.

Ve výjimečných případech může za selháním platby být slabý signál v místě zadání transakce, případně technická chyba. Pro více informací či pomoc se na nás neváhejte obrátit.

The most common causes of card payment failure are that card in the app has expired, or insufficient funds are available.
In these cases, changing the payment card in your MPLA account is necessary. Here you can find a tutorial on how to do it: http://www.citymove.app/faqs/jak-nahraju-do-citymove-novou-platebni-kartu
Sometimes just change of the card does not help. In these cases, disconnect and connect the MPLA account again. Here you can find how: www.citymove.app/faqs/napojeni-pomoci-mpla-pan-cisla‍

Other causes of the payment failure could be:

  • The setting of MO/TO limits (limits for payments without entering the CVV/CVC), which are important for the payments made via the card saved in the app. In order for the payment to be approved, the MO/TO limit must be set correctly, it is important to check this in your online banking or by contacting your bank.
  • The card has been reported as lost to the bank.


If the bank rejects the payment, we won’t be able to say what was the specific reason for it. Therefore, it is best to contact your bank. In unusual cases, it is possible that the payment failure is due to a weak internet signal in the current location or other technical problems. For more information or assistance, please don’t hesitate to contact us.


Chci změnit/vymazat údaje o registrační značce vozidla.
I want to change/delete vehicle licence plates.

Správu registračních značek můžete provádět v sekci Profil > Registrační značky

You can manage the license plates in the Profile > License plates section.

Co dělat, pokud se mi po zaplacení zobrazuje špatný čas?
What should I do if I see a wrong prepaid time after payment?

Pravděpodobně máte v telefonu vypnutou funkci Date & Time, tj. získávání časových zón ze sítě. V tomto případě je třeba si nastavit, že telefon má čas i zóny získávat ze sítě.

You may have switched off the Date & Time feature on your phone (settings to obtain time zones from the local network). In this case, you need to set the phone to have time and zones obtained from the local network.

Nedostal jsem doklad o zaplacení.
I did not get a receipt.

Doklad o zaplacení je po potvrzení platby obratem zasílán na email, který máte zadaný v aplikaci. Zkontrolujte, zda vámi zadaný email je správný a neobsahuje případné překlepy. Zkontrolujte i složku Nevyžádané pošty ve vaši emailové schránce. Mohlo se stát, že email byl označený za spam. V případě potřeby kontaktujte našeho partnera zajišťujícího parkovací služby: info@mpla.cz.

Proof of payment/receipt is sent immediately after payment confirmation to the email you have entered in the application. Check that the email you entered is correct and does not include any typos. Also check the Junk E-mail folder. The email may have been marked as spam. If necessary, contact the info line of our parking service partner info@mpla.cz.

Jakým způsobem můžu v aplikaci Citymove platit za parkování?
How can I pay for parking with Citymove app?

Po tom, co si ve svém profilu v sekci připojené účty připojíte Váš účet MPLA (provozovatel placeného parkování v rezidentních zónách Praze), bude platba za parkování realizována prostřednictvím vašeho účtu u partnera MPLA.

After you join your MPLA account in your profile in your connected accounts section, the parking fee will be paid through your account.

Nejde mi prodloužit parkovací čas.
I can't extend the parking time.

Parkování v zónách placeného stání je omezeno na určitý maximální čas. Záleží na typu zóny, ve které parkujete. (např. max. doba stání v modré zóně jsou 3 hodiny). Po vyčerpání této doby Vám systém neumožní provést další platbu a parkování prodloužit.

Parking in paid parking zones is limited to a certain maximum time, which depends on the type of zone you park in. (eg. the maximum parking time in the blue zone is 3 hours). When this time is reached, the system will not allow you to make another payment and extend the parking time.

Co mám dělat, pokud označení parkovacích zón v terénu neodpovídá údajům zobrazeným v aplikaci?
What happens if the parking zones on the street do not match the displayed zone in the app?

Může se stát, že Technická správa komunikací provede přeznačení placených zón rychleji v terénu, než v jejich informačním systému. V takové situaci se údaje v aplikaci oproti terénu mohou lišit. I v tomto případě můžete parkovné přes aplikaci Citymove bez obav zaplatit. Z vaší karty bude stržena správná částka, odpovídající příslušnému značení. Virtuální a fyzické parkovací hodiny jsou totiž synchronizovány okamžitě.

It may happen that the Technical Road Administration will re-label parking zones on the street faster than they update their information system. In this case, the data in the app may differ from what is displayed on the street. Even in this case, you can safely pay for the parking through the Citymove app. Your card will be charged the correct amount corresponding to the on-street layout as virtual and physical parking meters are synchronised instantly.

Potřebuji doklad o platbě za parkování.
I need proof of payment for parking.

Okamžitě s platbou je daňový doklad zaslán na váš email. Přehled všech provedených plateb i s doklady ke stažení  získáte po přihlášení do vašeho profilu virtuální karty MPLA. Použijte následující odkaz https://card.mpla.io/#/magic a zadejte váš email, použitý k registraci u partnera MPLA. Na váš email přijde „magický link“, který vás přesměruje do správy MPLA virtuální karty. Zde v záložce „Platby“ naleznete seznam vašich akcí a můžete si zde také stáhnout potvrzení o zaplacení.

If you need to edit your credit card information, use link https://card.mpla.io/#/magic and enter your email used to register with an MPLA partner. Your will receive an email with "magic link" that will redirect you to the MPLA virtual card management. Add a new card here in the „Inkasní prostředky“ tab and then set it as the primary (the button at the bottom of the screen). The following citymove parking payments will already use your updated card.

Jak si mohu přidat / editovat registrační značky aut (SPZ)?
How do I add / edit my Vehicle licence plates?

Pro rychlejší placení za parkování je ideální si uložit registrační značky vašich vozidel. To je možné v „Profilu“ kliknutím na "Registrační značky (SPZ)". Pokud platíte parkování a střídáte více aut, můžete si ke každé SPZ přidat poznámku – třeba typ auta, nebo jeho barvu, nebo zdali je firemní či osobní.

For faster parking payments, you can save the license plates of your vehicles. You can enter the license plates in the “Profile” by clicking on “Vehicle license plates”. If you alternate several vehicles when paying for parking, you can add a note to each license plate – e.g., the type of vehicle, its colour, or whether it is a company or personal vehicle.

Kdy mám nárok na vrácení platby?
When can I claim a refund?

Pokud dojde k duplicitním platbám v aplikaci Citymove, můžete požádat o refundaci finančních prostředků. Většinou tento problém řeší společnost MPLA automaticky tak, že vám připíší kredit na Vaši MPLA kartu, který je následně využit při další platbě za parkování.

I když je aplikace Citymove zabezpečena proti vzniku duplicitních plateb, je možné, že se duplicitní platba někdy objeví. Důvody mohou být následující:

- nastane výpadek služeb na straně platební karty;

- máte velmi slabé internetové připojení, čímž aplikace Citymove reaguje pomalu na Váš nákup;

- máte pomalé mobilní zařízení, čímž aplikaci Citymove trvá déle zareagovat;

- nastane výpadek služeb na straně našeho partnera poskytujícího služby pro platbu parkování.


You can request a refund in the case of duplicate payments in the Citymove application. This problem is generally resolved by MPLA automatically by adding credit to your MPLA card, which is subsequently used for the next payment for parking.

Even though the Citymove application is protected against duplicate payments, it is possible that these payments will sometime occur due to following reasons:

- outage of services attributable to the payment card;

- your internet connection is rather weak and the response of the Citymove application to your purchase is therefore slow;

- your mobile device is slow and the Citymove application therefore needs more time to respond;

- there is an outage of services on the side of our partner for provision of services for parking payments.

 

Kdy nemám nárok na vrácení plateb?
When the refund cannot be claimed?

Proces nákupu parkovacího lístku prostřednictvím aplikace Citymove funguje stejně jako při nákupu lístku prostřednictvím parkovacího automatu na ulici. Pokud dojde k nesprávnému zaplacení parkovacího lístku z nedbalosti či nepozornosti uživatele, lístek nemůže být stornovaný a peníze nemohou být vráceny. Může se jednat např. o následující situace:

- nákup lístku pro nesprávnou SPZ auta;

- nákup lístku pro nesprávnou zónu;

- nevyužití parkování během celého zakoupeného období;

- platba parkovného před příjezdem do parkovací zóny, kde ale není volné ani jedno místo pro zaparkování vozidla.

Doporučujeme, abyste si SPZ vozidel uložili do Vašeho profilu. Pokud máte více vozidel, tak využijte pojmenování SPZ vozidel dodatečným popisem.

The purchase process of parking tickets through the Citymove application works in the same manner as with purchasing a ticket from an on-street parking machine. If the user makes an incorrect payment out of negligence or by mistake, it is impossible to cancel the ticket and refund the money. This may include the following situations:  

- The ticket is purchased for an incorrect car registration number

- The ticket is purchased for a wrong zone

- The ticket is purchased for a longer time than necessary

- The parking time is not used up during the whole period purchased

- The parking fee is paid before entering the parking zone where there is no free parking space

We recommend saving the registration number of your car in your profile. In the case of several vehicles, there is an option to specify car registration numbers with an additional description.

Jak mám postupovat při vrácení plateb?
How do I proceed to obtain the refund?

Pokud dojde k duplicitní platbě v aplikaci Citymove, mělo by dojít k automatickému připsání kreditu na Vaší MPLA kartu ve výši zaplacených duplicitních plateb. Nestane-li se tak nebo budete-li chtít finanční prostředky vrátit na Vaši platební kartu, můžete požádat o refundaci dvěma způsoby:

1) Napsat na podporu našeho partnera pro parkování: info@mpla.cz
2) Napsat na naši Citymove podporu: support@citymove.app

V obou případech je třeba uvést tyto údaje:

- jak došlo k duplicitní platbě;
- typ operačního systému vašeho mobilního zařízení (iOS / Android);
- ulici nebo identifikační číslo parkovací zóny, kde jste lístek nakupovali;
- SPZ vozidla, pro které jste parkovné platili;
- čas a datum, kdy jste platbu uskutečnili;
- finanční částku, kterou jste za parkovné zaplatili;
- místo, kam chcete poslat finanční prostředky (kredit na MPLA účet nebo vaše platební karta).

Z Vašich informací zjistíme příčinu duplicitní platby a ověříme, zda máte nárok na refundaci. Finanční prostředky vám budou vráceny jako kredit na váš MPLA účet. Pokud preferujete zaslání peněz na vaši platební kartu, je třeba nás o tom informovat.

If a duplicate payment occurs in the Citymove application, credit should be credited automatically to your MPLA card in the amount of the duplicate payments. Unless this happens or if you want the money to be returned to your payment card, you can apply for the refund using one of these two methods:

1.) Contact the customer support of our parking partner at: info@mpla.cz
2.) Contact our Citymove support at: support@citymove.app

In both cases, you need to provide the following information:

- how the duplicate payment occurred
- type of the operating system of your mobile device (iOS / Android)
- street or the identification number of the parking zone where your ticket was purchased
- registration number of the car for which the parking fee was paid
- time and date of payment
- amount paid for parking
- where you want the money to be sent (credit to the MPLA account or your payment card)

We will use the above information to determine the cause of the duplicate payment and will verify whether you are entitled to the refund. The money will be returned to you as credit to your MPLA account. If you prefer the money to be remitted to your credit card, you must inform us in this respect.

Co je to MPLA?
What is MPLA?

Jedná se o firmu, která je provozovatelem nejrozšířenějšího mobilního platebního systému na českém trhu.

MPLA is a company that is the operator of the most widespread mobile payment system on the Czech market.

Jaký je rozdíl mezi MPLA kartou a platební kartou?
What is the difference between an MPLA card and a payment card?

Platební karta je Vaše osobní karta od banky. MPLA karta je název pro identifikační číslo virtuální karty, která obsahuje 16 místní číselný kód, který si vygenerujete v uživatelském rozhraní a následně spárujete v aplikaci jako platební prostředek pro parkování.

A payment card is your personal card that you received from your bank. An MPLA card is the name for the identification number of a virtual card, which contains a 16-digit numerical code that you can generate in the user interface and then pair in the app as a parking payment method.

Jak si vytvořit MPLA profil pro placení parkovného?
How to create an MPLA profile for paying for parking?

Vytvoření účtu pro placení parkovného je jednoduché. Stačí se přihlásit do aplikace Citymove, kde přejdete do Vašeho profilu. Na profilu kliknete na „Propojené účty“ a následně na tlačítko „Připojit MPLA (platby pro parkování)“. Následně kliknete na tlačítko „Vytvořit nový MPLA účet“, kde budete vyzváni k ověření Vaší platební karty, pomocí které bude docházet k automatické platbě za parkování. Po ověření platby bude Váš MPLA vytvořený a hned spárovaný s aplikací Citymove, takže můžete okamžitě zaplatit za parkování. Na Váš e-mail přijde uvítací e-mail s informacemi o MPLA kartě.

Creating an account for paying for parking is easy. All you will need to do is log in to the Citymove app and then go to your profile. In your profile, click on “Linked Accounts” and then the “Connect MPLA (parking payments)” button. Then click on the “Create a new MPLA account” button, and then you will be asked to verify your payment card that will be used to automatically pay for parking. After verifying the payment, your MPLA will be created and immediately paired with the Citymove app, and you will be able to immediately pay for parking. A welcome e-mail with information about the MPLA card will be then sent to your e-mail.

Napojení pomocí MPLA PAN čísla
Connecting using the MPLA PAN number

Propojit Váš MPLA účet s aplikací Citymove můžete i prostřednictvím samotné MPLA karty. Každá MPLA karta má vlastní identifikační číslo – 16místné číslo tzv „PAN“. Kde lze zjistit PAN číslo, naleznete zde. Pokud víte své PAN číslo, stačí následovat postup: Profil -> Připojené účty ->

Připojit MPLA (platby za parkování) -> Připojit existující MPLA účet.

Do textu napíšete 16místné číslo MPLA karty a kliknete na tlačítko „Přihlásit MPLA účet“.

Více naleznete zde:

You can also connect your MPLA account to the Citymove app through the MPLA card. Each MPLA card has its own identification number, i.e., a 16-digit number called the “PAN” number. Here you can see, where to find your PAN number. If you know your PAN number, simply take the following steps: Profile -> Connected accounts ->

Connect MPLA (parking payments) -> Connect existing MPLA account.

Enter the 16-digit MPLA card number in the text and click on the “Connect MPLA account” button.

More info you can find here:

Kde najdu číslo MPLA karty?
Where can I find the MPLA card number?

Pro získaní čísla MPLA karty je nutné se přihlásit do správy Vašeho MPLA účtu.

Pro správu MPLA profilu a změny platebních metod nebo změnu nastavení MPLA karet, se musíte dostat do Vašeho MPLA profilu. Ideální způsob je přes aplikaci Citymove a to tak, že po přihlášení se do aplikace Citymove kliknete v dolním menu na "Profil", pak na „Připojené účty", následně na možnost „Placení parkovného (MPLA)" a nakonec zvolíte „Změnit platební metodu ". Hned byste měli být přesměrováni do MPLA profilu. Pokud se Vám zobrazí přihlašovací stránka, klikněte na možnost „Uživatel" a zadejte e-mail, na kterém máte registrovanou MPLA kartu / popřípadě registrační e-mail, kterým se přihlašujete do Citymove aplikace.

Jakmile budete v MPLA profilu, je potřeba rozbalit menu v horním levém rohu a vybrat možnost „Karty".

Rozkliknete si detail Vaší MPLA karty (měla by mít název jako „1. karta”)

a v detailu vyhledejte tzv. PAN číslo, které obsahuje 16ciferné číslo.

To je číslo Vaší MPLA karty.

To acquire your MPLA card number, you must log in to manage your MPLA account.

You will need to access your MPLA profile in order to manage your MPLA profile and change payment methods, or to change your MPLA card settings. The best way to do this is through the Citymove app by clicking on “Profile” in the bottom menu, then on “Connected accounts”, then on “MPLA (parking payments)”, and finally by selecting “Change payment method”. You should be redirected to the MPLA profile immediately. If you see the login page, click on “User” and enter the e-mail to which your MPLA card is registered, or the registration e-mail that you use to log in to the Citymove app.

Once you are in the MPLA profile, you will need to expand the menu in the upper left corner and select the “Card” option.

Click on the details of your MPLA card (it should appear as something like “1st card”)

and look for the PAN number, which contains a 16-digit number.

This is your MPLA card number.

Byla mi účtovaná vyšší částka za parkovné, než je zobrazená v aplikaci.
I was charged a higher amount for parking than the amount displayed in the app.

Tento případ může nastat jen v případě, že jste si při registraci zvolili režim „Platba na fakturu“, která si účtuje měsíční poplatek 25 Kč + DPH za každé vozidlo. Pro více informací kontaktujte MPLA podporu: info@mpla.cz.

This will occur only if you have chosen the “Invoice payment” mode when you registered, which charges a monthly fee of CZK 25 + VAT for each vehicle. For more information, contact MPLA support at: info@mpla.cz

Co dělat, když mi aplikace zobrazí chybovou hlášku "MPLA karta není aktivní."?
What to do if the application shows me the error message "MPLA card is not active."?

V případě zobrazení této error hlášky je pro vyřešení potřeba kontaktovat podporu firmy MPLA: info@mpla.cz

If you experience this kind of error, please contact the MPLA (provider of parking payments) at info@mpla.cz.

Co dělat, když mi aplikace zobrazí chybovou hlášku "Účet uživatele MPLA karty není aktivní."?
What should I do if the application shows me the error message "The MPLA card user account is not active."?

V případě zobrazení této error hlášky je pro vyřešení potřeba kontaktovat podporu firmy MPLA: info@mpla.cz

If you experience this kind of error, please contact the MPLA (provider of parking payments) at info@mpla.cz.

Co dělat, když mi aplikace zobrazí chybovou hlášku "MPLA karta není povolena pro aplikaci třetí strany."?
What should I do if the application gives me the error message "MPLA card is not allowed for a third-party application."?

V případě zobrazení této error hlášky je pro vyřešení potřeba kontaktovat podporu zprostředkovatele pplateb za parkování MPLA na adrese info@mpla.cz.

If you experience this kind of error, please contact the MPLA (provider of parking payments) at info@mpla.cz.

Co dělat, když mi aplikace zobrazí chybovou hlášku "Překročen limit uživatele MPLA karty."?
What should I do if the application shows me the error message "MPLA card user limit exceeded."?

V případě zobrazení této error hlášky je možné, že nemáte přiřazenou platnou platební kartu k vašemu MPLA účtu, nebo platnou kartu nemáte v nastavení MPLA účtu nastavenou jako primární. Pokud vám vyexpirovala vaše platební karta pro platbu parkování, nebo si jednoduše přejete nahrát jinou, klikněte na tento odkaz https://card.mpla.io/#/magic a zadejte váš email, se kterým jste se registrovali do Citymove (uvidíte jej ve vašem profilu). Na zadaný email vám od zprostředkovatele plateb MPLA přijde email s „magickým linkem“ (pozor, může se stát, že e-mail skončí ve složce Reklamy nebo SPAM), který vás přesměruje do správy vašeho MPLA účtu, přes který probíhají v Citymove platby za parkování.

Zde přejděte přes hlavní menu

do sekce "Platební karty".

Klikněte na "Nová platební karta" a vyberte možnost Ověřit platební kartu.

Po ověření karty je nutné novou kartu nastavit jako primární. Vyberte tedy novou kartu a v detailu karty klikněte na tlačítko "Primární".

Následující platba za parkování již bude stržena z vaší nové karty.

Více informací naleznete zde:

Občas pouhá výměna karty nepomůže a je potřeba odpojit a znovu připojit MPLA účet. Zde najdete návod, jak na to: www.citymove.app/faqs/napojeni-pomoci-mpla-pan-cisla

If this error message is displayed, it is possible that you do not have a valid payment card assigned to your MPLA account or that you do not have a valid card set as primary in the MPLA account settings. If you need to edit your credit card information, use link https://card.mpla.io/#/magic and enter your email used to register with an MPLA partner. Your will receive an email with "magic link" that will redirect you to the MPLA virtual card management.

Go to the main menu

and pick option "Platební karta" (payment card) section.

Click on the button "Nová platební karta" (New payment card) at the bottom of the page. On the next page click on the button "Ověřit platební kartu" (Verify payment card).

After card verification you have to set the new card as primary. Open the new added card and click on "Primární" (primary).

The following parking payments will be paid from your new card.


More here:

Sometimes the change of the card does not help. In that case, please try disconnecting and connecting the MPLA card in Citymove app. Here you can find how to do it: www.citymove.app/faqs/napojeni-pomoci-mpla-pan-cisla.

Co dělat, když mi aplikace zobrazí chybovou hlášku "Překročen limit MPLA karty."?
What should I do if the application shows me the error message "MPLA card limit exceeded."?

Chybová hláška "Limit na kartě MPLA byl překročen" se zobrazí tehdy, pokud máte na Vaší virtuální MPLA kartě nastavený limit pro platbu parkování nebo pokud vám propadla platební karta. V případě potřeby přidat novou platební kartu postupujte dle tohoto návodu: https://www.citymove.app/faqs/jak-nahraju-do-citymove-novou-platebni-kartu

Pro správu MPLA karty a změny limitu se musíte dostat do Vašeho MPLA profilu. Zde vyplňte váš email, který používáte pro MPLA (chodí vám na něj potvrzení o platbě: https://card.mpla.io/#/magic Následně dostanete na email link pro přihlášení. V MPLA přejděte do menu:

a vyberte možnost „Karty“.

Rozklikněte si detail Vaší MPLA karty (měla by mít název jako “1. karta”)

a v detailu vyhledejte limity, které si můžete změnit nebo zrušit. Také je třeba, aby karta byla nastavena jako primární. Provedené změny potvrďte "Uložit".


Pokud se bude chybová hláška i nadále zobrazovat při placení parkovného, obraťte se na MPLA podporu: info@mpla.cz

The error message "The limit on the MPLA card has been exceeded" is displayed if you have a parking payment limit set on your virtual MPLA card or your payment card expires. If you need to add a new payment card, follow these instructions here: https://www.citymove.app/en/faq

To log in to your MPLA account and change the limit there, use this link: https://card.mpla.io/#/magic.

After filling email there you will get an email with a link to your MPLA account. There you have to go to the menu

and section cards:

There pick your MPLA card:

And change limits there, and save it.

If the error message continues to appear when paying the parking fee, contact MPLA support: info@mpla.cz

Co delat, když mi aplikace zobrazí chybovou hlášku "MPLA karta nezačala ještě platit."?
What should I do if the application shows me the error message "The MPLA card has not started to be valid yet."?

Po čase se doopravdy stane, že platnost MPLA karty vyprší.

Pro správu MPLA karty a změny platebních metod se musíte dostat do Vašeho MPLA profilu. Zde vyplňte váš email, který používáte pro MPLA (chodí vám na něj potvrzení o platbě: https://card.mpla.io/#/magic Následně dostanete na email link pro přihlášení. V MPLA přejděte do menu:

a vyberte možnost „Karty“.

Rozklikněte si detail Vaší MPLA karty (měla by mít název jako “1. karta”)

a v detailu vyhledejte platnost karty a ověřte, zda máte správně nastavené datum začátku a konec platnosti. Provedené změny potvrďte "Uložit".


Pokud se bude chybová hláška i nadále zobrazovat při placení parkovného, obraťte se na MPLA podporu: info@mpla.cz

After some time can happen that the MPLA card expiration run out and you need to change it in your MPLA account.

To log in to your MPLA account use this link: https://card.mpla.io/#/magic.

After filling email there you will get an email with a link to your MPLA account. There you have to go to the menu

and section cards:

There pick your MPLA card:

And change validity (Platnost do) there, and save it.

If the error message continues to appear when paying the parking fee, contact MPLA support: info@mpla.cz

Co dělat, když mi aplikace zobrazí chybovou hlášku "Platba neproběhla, pravděpodobně je chyba na platební kartě."?
What should I do if the application shows me the error message "The payment did not go through; there is probably an error on the payment card."?

Nejčastější příčinou bývá nedostatek prostředků na kartě nebo expirace karty zadané v aplikaci.
V těchto případech je potřeba přidat kartu s dostatkem prostředků do vašeho MPLA účtu. Zde najedete, jak na to: www.citymove.app/faqs/jak-nahraju-do-citymove-novou-platebni-kartu
Často pouhá výměna platební karty nepomůže a je nutné odpojit a znovu připojit MPLA účet. Zde najdete, jak na to: www.citymove.app/faqs/napojeni-pomoci-mpla-pan-cisla

Mezi další příčiny selhání platby může patřit:

  • Nastavení MO/TO limitů – vzdálené platby bez CVV kódu. Typicky jde o platby prováděné platební kartou uloženou v mobilních aplikacích, které některé banky oddělují od klasických internetových plateb. Aby platba proběhla v pořádku, je třeba zkontrolovat nastavení MO/TO limitů v internetovém bankovnictví, případně kontaktovat banku.
  • Karta nahlášená jako ztracená.

Pokud banka zamítne platbu, bohužel v systému nevidíme, jaký důvod byl za zamítnutím platby. Pro více informací je potřeba kontaktovat vaši banku.

Ve výjimečných případech může za selháním platby být slabý signál v místě zadání transakce, případně technická chyba. Pro více informací či pomoc se na nás neváhejte obrátit: support@citymove.app

The most common causes of card payment failure are that card in the app has expired, or insufficient funds are available.
In these cases, changing the payment card in your MPLA account is necessary. Here you can find a tutorial on how to do it: http://www.citymove.app/faqs/jak-nahraju-do-citymove-novou-platebni-kartu
Sometimes just change of the card does not help. In these cases, disconnect and connect the MPLA account again. Here you can find how: www.citymove.app/faqs/napojeni-pomoci-mpla-pan-cisla‍

Other causes of the payment failure could be:

  • The setting of MO/TO limits (limits for payments without entering the CVV/CVC), which are important for the payments made via the card saved in the app. In order for the payment to be approved, the MO/TO limit must be set correctly, it is important to check this in your online banking or by contacting your bank.
  • The card has been reported as lost to the bank.


If the bank rejects the payment, we won’t be able to say what was the specific reason for it. Therefore, it is best to contact your bank. In unusual cases, it is possible that the payment failure is due to a weak internet signal in the current location or other technical problems. For more information or assistance, please don’t hesitate to contact us: support@citymove.app

Info about parking zones

Blue zones (Residental)

The blue zone is designated for resident parking for people holding valid parking permits. Other motorists can park here for a limited period of time. More info

Purple zones (Mixed)

The purple zone can be used by holders of valid parking permits and by other drivers upon payment of the parking fee. More info

Orange zones (Visitors)

The orange zone is designated for short-term parking and can be used for a limited period of time upon paying the parking fee. More info