Od kdy začne platit moje jízdenka?

When does my ticket become valid?

Jízdenka začne platit 2 minuty od nákupu.

The ticket becomes valid 2 minutes after purchase.