Kde najdu zakoupenou jízdenku?

Where can I find the purchased ticket?

Jízdenku naleznete v sekci jízdenky v dolní části aplikace.

You can find the ticket in the ticket section at the bottom of the application.