Co se stane s mou kartou, kterou jsem měl vloženou v MPLA v předchozí verzi aplikace?

What happened to the payment card that I had inserted into MPLA in the previous app version?

Kartu máte i nadále uloženou u vašeho profilu v MPLA. Pokud si ji přejete odstranit, klikněte na tento odkaz a přihlaste se do vašeho MPLA účtu. V pravém horním rohu naleznete možnost otevřít menu, kde naleznete možnost Platební karty a tam můžete kartu vybrat a smazat.

You still have the card stored with your profile in MPLA. If you wish to remove it, click on this link and log in to your MPLA account. In the upper left corner, you will find the option to open the menu, where you will find the option Payment cards, and there you can select and delete the card.