Co když chci platit s CCS parkování a jinou kartou za jízdenky?

What if I want to pay with CCS parking and another card for tickets?

V současné chvíli do Citymove účtu můžete přidat pouze jednu kartu. Můžete si však vytvořit druhý účet, třeba na pracovním emailu, do kterého si přidáte CCS kartu na parkování firemního vozidla. Soukromý účet pak můžete nadále využívat na platby za jízdenky nebo soukromé parkování, a pak mezi nimi přepínat. Chápeme, že to není ideální řešení, ale už teď pracujeme na vylepšení.

At the moment, you can only add one card to your Citymove account. However, you can create a second account, perhaps on your work email, to which you add a CCS card for company car parking. You can then continue using the private account to pay for tickets or private parking and switch between the two. We understand this is not an ideal solution, but we are already working on improvements.